Spøkelsesteiner sat bom fast på fjordbotnen - då trødde Peter til

Uvanleg storfangst på fjordbotnen.