Spleiser på nytt fritidsfond: – Noko av det mest meiningsfulle eg har løyvd pengar til

Ikkje råd å betala medlemsavgifta i idrettslaget eller korpset? No er det hjelp å få for dei som bur i Luster.