Speidarane er «alltid beredt» – og flytte raskt møta til nett

Systrond Speidargruppe snudde seg fort rundt då koronaen ramma, og ved hjelp av nettbaserte løysingar har dei halde fram med å møtast utan opphald.