Sparer knappe 250.000 kroner på å kutta stillinga som kreftkoordinator: – Vart vurdert som hensiktsmessig

Det ligg ei administrativ vurdering til grunn for at den utlyste stillinga som kreftkoordinator vart trekt attende.