Sparebankane er under press. No kan du ta doktorgrad på kvifor

Sparebanken Sogn og Fjordane og Campus Verftet Førde har gått saman om å lysa ut ei 3-årig doktorgradsstilling. Stipendiaten skal forska på sparebankmodellen.