Søkjer om nær 50 helikopterlandingar – vil laga storfilm i Sogn

Etter å ha granska mange moglege stader for innspeling av ein storfilm i Noreg, meiner Truenorth Norway at Balestrand er ein særs aktuell stad for innspeling.