Søkjarliste til rådmannsstilling skapte reaksjonar - no har Fylkesmannen avgjort saka

Tre søkjarar til rådmannsjobben i Lærdal får vera anonyme.