Sogningar spelar konsertar på verdsveven: – Eg har fått god tilbakemelding

Ettersom alt av kulturarrangement er avlyst grunna smittefare, har ei bølgje av virtuelle kulturarrangement gått landet rundt.