Sognenett om kundestormen: – Me kjem aldri til å utnytta den marknadssituasjonen me står i som lokal leverandør

Nettleverandøren vedgår at dei kunne ha vore endå tydelegare i kommunikasjonen før dei auka prisen på abonnementet.