Sognenett doblar hastigheita og aukar prisen - det får Bjørn til å reagera: – Dei brukar posisjonen sin som monopolinnehavar

Sognenett sende nyleg ut eit brev med informasjon om at dei no aukar netthastigheita for alle kundar frå 50/50 til 100/100. Dette fører også til ei prisauke frå 479 kroner i månaden til 639 kroner i månaden.