Sogndalsdalen i særklasse – vakkert og krevjande vinterlandskap!

Av