Kirsti (30) er tilflyttar og sette pris på historisk vandring: - Det er viktig å bli kjend med bygda ein bur i

Av

Det var godt oppmøte på tettstadvandringa i Sogndal laurdag.