Valet av Statens Hus skapte stor uro

Av

Valet av Statens Hus som mellombels kommuneadministrasjon skapte stor uro i organisasjonen.