Slår alarm om farleg bru: - Set liv og helse på spel

Av

Tverrdøla bru i Supphelledalen må takast med i budsjettet for 2020.