Ragnhild hadde forskarstilling i boks før doktorgraden: - Midt i blinken for interessefeltet mitt

Av

Ragnhild Freng Dale skal gå i djupna på kommunane sitt arbeid med tilpassing til klimaendringar.