Stort engasjement for klimastreikane

Av

Mange elevar i Sogn streika for klimaet fredag 22. mars.