Sogn og Fjordane tingrett utset nesten alle saker, og planlegg sluttprosedyre som videomøte

Som følgje av styresmaktene sine tiltak for å avgrensa spreiing av koronavirus, blir domstolen inntil vidare vert stengt for vanleg drift.