Gå til sidens hovedinnhold

Sogn og Fjordane har fått nytt pasientombod

Ingrid Aanderud Sælen blir nytt pasient- og brukarombod i Sogn og Fjordane frå og med 7. september.

Sælen er jurist og har tidlegare mellom anna jobba hjå Nav og Lotteritilsynet. Ho kjem frå stillinga som juridisk seniorrådgjevar hjå Arbeidstilsynet, går det fram av ei pressemelding frå Helsedirektoratet.

– Det blir spennande å tiltre i rolla som pasient- og brukarombod. Eg har jobba mange år i offentleg forvaltning, dei 10 siste åra i Arbeidstilsynet, seier Sælen i pressemeldinga.

Ho seier ho har lang erfaring med å jobba med å vareta arbeidstakarrettar og ser fram til å kunna bidra til å vareta ei anna viktig gruppe.

Noreg har i dag 15 pasient- og brukarombod som skal vareta pasientane og brukarane sine behov, interesser og rettstryggleik i helse- og omsorgstenesta. Dei arbeider også for å betra kvaliteten på desse tenestene. Pasient- og brukarombodet er eit lågterskeltilbod som skal gje alle innbyggjarane eit likeverdig tilbod, går det fram av pressemeldinga.

Les også

Pasientombod har sagt opp

Kommentarer til denne saken