Snart skal det asfalterast for nær 80 millionar kroner i fylket – fire sognekommunar får nytt dekke

Asfalteringsbudsjettet for fylkesvegane våre er magert i år. Og storparten av potten går til kommunar i gamle Hordaland.