E16 Lærdalstunnelen, Lærdal/Aurland. Vegarbeid stort sett heile døgeret. Manuell dirigering.

E16 Seltatunnelen, Lærdal. Asfaltarbeid. Manuell dirigering, vent på ledebil.

Rv 5 Håbakken-Nedre Eri, Lærdal. Vegarbeid, lysregulering heile døgeret.

Rv 5 Kaupangerskogen-Vekti, Sogndal, retning Lærdal. Vegarbeid.

Rv 5 Kvåle stadion-Frudalen, Sogndal. Vegarbeid mellom 07:00 og 19:00. Manuell dirigering, vent på ledebil. Opptil 15 minuttars ventetid.

Rv 5 Frudalstunnelen, Sogndal. Vegarbeid mellom 20:00 og 05:30. Gjennomkøyring frå sogndalssida 20:20 og 21:45 og frå jølstrasida 21:50. Gjennomkøyring frå begge sider 21:00, 22:30, 23:00 og 01:30. Manuell dirigering 07:00 til 19:00.

Rv 5 Bergselva bru-Skredenebotn, Sogndal. Vegarbeid mellom 08:00 og 19:00. Manuell dirigering, ledebil.

Rv 13 Bondeviki. Denne kjenner du.

Fv 50 Steine-Steinslandet, Aurland. Vegarbeid mellom 08:00 og 17:00. Lysregulering.

Fv 50 Berdaltunnelen, Aurland. Vegarbeid, manuell dirigering.

Fv 604 Bergsmo-Alsmo kulvert, Luster. Vegarbeid mellom 07:00 og 18:00. Endra køyremønster.

Fv 5627 Neset, Aurland. Vegarbeid mellom 07:00 og 17:00. Manuell dirigering.

Fv 5627 Sjukestova-Kvam., Aurland Vegarbeid mellom 08:00 og 20:00. Stengt inntil 30 minuttar.

Fv 5630 Tønjum-Mo, Lærdal. Vegarbeid mellom 07:00 og 19:00. Manuell dirigering. Inntil 30 minuttar ventetid.

Fv 5633 Seimsdalstunnelen, Årdal. Vegarbeid.