Riksveg 5 Håbakken i Lærdal:

Vegarbeid. Lysregulering heile døgnet.

Riksveg 13 Bondeviki i Sogndal:

Vegarbeid. Lysregulering. Stengt inntil 15 minutt.

F613 Gaularfjellet:

Vinterstengt

Fylkesveg 5613 Hausagjelet – Hausa i Sogndal:

Vegarbeid, vegen er stengt.

F5627 Aurlandsfjellet:

Vinterstengt.