Slik kan politiet straffa karantenebrytarar

Av

Brot på smittevernloven kan straffast med bøter eller fengsel.