Skulle hogga tømmer i halvannan månad – vart verande i eitt år

– Vik er eit praktdøme på at oppdraga aukar, seier Jarle Eikås som skal ta ut 5.000 kubikkmeter granskog. Det kan bli meir.