Skuleopning er ikkje beint fram i Sogndal: – Korleis me skal løysa dette må me sjå nærmare på

Litt av grunngjevinga for å opna skulane for berre 1.–4. klasse var at då kunne ein ha avstand mellom elevane. Sogndal kommune har fleire skular som frå før berre er for denne aldersgruppa.