Skulen i Fresvik kan bli seld

Hastebehandlinga har samanheng med planane for oppstart av privatskule i Fresvik.