Skulen er stengt: – Eg følgjer timeplanen

Sjølv om skulane har stengt dørene, har elevane fanget fullt av oppgåver rundt om i heimane.