Skulekameratane minnast Ingar (18): – Han hadde funne sin veg

Medelevane sørgjer over ein god og omsorgsfull ven som så brått vart riven vekk.