Skular vert stengde: – Du har ikkje rett til løn

Arbeidsgjevarorganisasjonen NHO kjem med følgjande melding: – Du har ikkje rett til sjukepengar eller løn.