Skredfare i Indre Sogn

Publisert 15.03.2019 kl. 07.17.

På fredag ventast det moderat snøskredfare i Indre Sogn og i Jotunheimen, i fylgje Yr.


Det anbefalast å unngå terreng brattare enn 30 grader for å unngå å løyse ut skred.


I områda er det nedsnødd eller nedføyka kantkorna snø. Det er størst risiko for å løyse ut skred der snødekket er tynt, nær ryggar og framstikkande steinar, i fylgje varsom.no. Fjernutløysing er mogleg.Fokksnø i høgda kan og utløyse skred.