Skjønar godt vikjene sin NTP-frustrasjon: – Vestland må få større gjennomslag

– Den vedtekne NTP-en må ha langt større rammer enn det fagetatane har presentert.