Det føregår vegarbeid i Sogndalsdalen og politiet melder om at skilt som varslar om pågåande vegarbeid tidvis vert snudd av ukjende.

Vegarbeidet kan difor koma brått på og politiet ber folk som ferdast der om å vera observante.