Skikkeleg varme luftmassar på veg – men ein ting kan øydeleggja for sommarkjensla

– Me har allereie ei klar forbetring av vêret sidan helga.