Skigruppa grev djupt i lomma for å leggja best mogleg til rette på Seimsåsen

Øvst på ønskelista står ny tråkkemaskin og ny lyssetting.