Ski­par id­retts­råd i stor­kom­mu­nen: – Det har vore lett å få tak i flinke folk

Id­retts­la­ga i nye Sogndal kom­mu­ne sam­ei­nar kref­te­ne med nytt id­retts­råd.