Skattesjokk skaper frustrasjon blant hytte- og nausteigarar

Eigedomsskattekontoret opplever ei frustrert telefonbølgje etter at takstane for fritidseigedomar i Vik kommune vart offentleggjorde.