Skattesjokk: Fjellhytta på 30 kvadrat uten straum og vatn fekk ei brå takstauke på 574.000 kroner

Eigedomsskatten for fritidseigedommar i Vik aukar med fleire hundre prosent. Ei ørlita straumlaus hytte langt inne i fjellet blir straffa med ein skatteauke på 276 prosent.