Skal løfta lokal mat opp og fram: – Gjestene vil smaka på den lokale identiteten

– Det handlar om kvalitet, smak, miljø og berekraft.