Slik ser det ut i dagane framover på vegane i Sogn:

E16 Borlaugstunnelen

Vegarbeid, gyldig mellom klokka 09:00 og 17:00 måndag 03.10.2022, gyldig mellom 04.10.2022 klokka 08:00 og klokka 17:00. Manuell dirigering. Utrykningskøyretøy kan passera uten bruk av sirene.

E16 Eråksbrui

Vegarbeid. Manuell dirigering. Fartsgrense 50 km/t. Endra køyremønster. Startar 03.10.2022 klokka 18:00, skal vara til 04.10.2022 klokka 06:00


E16 Seltatunnelen og Borgundstunnelen

Manuell dirigering. Vent på ledebil. Gjeld måndag til onsdag frå klokka 20:00 til klokka 06:00 og torsdag frå klokka 20:00 til klokka 03:30. Kolonne frå vest med avgang kvar heil og halv klokketime. Avgang frå aust kvart på og kvart over heil klokketime. Utrykningskøyretøy kan passera på signal frå dirigent. Spesialtransport, kontakt 175.


Rv. 5 Håbakken-Eri

Vegarbeid, gyldig mellom klokka 07:00 og 19:00 måndag, tysdag og onsdag frå 28.09.2022 til 30.06.2023, gyldig mellom klokka 07:00 og 15:00 torsdag frå 28.09.2022 til 30.06.2023. Lysregulering.


Rv 5 Fodnestunnelen i Lærdal, Vestland

Vegarbeid. Manuell dirigering. Utrykningskøyretøy kan passera uten bruk av sirene.


E16 Nyheim i Aurland, Vestland

Vegarbeid. Fartsgrense 50 km/t. Manuell dirigering. Endra køyremønster.

Starttid:03.10.2022 klokka 18:00, skal vara til 04.10.2022 klokka 06:00


F5633 Seimsdaltunnelen i Årdal, Vestland

Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom klokka 18:00 og 06:00 kvar dag.

Klokka 18:00-20:00 stengt med kolonnekøyring heil og halv klokketime. Klokka 20:00-06:00 stengt med kolonner kl. 20:50, 22:00 og 23:15 fra Tangen og klokka 20:55, 22:15 og 23:20 frå Seimsdalen. Utrykningskjøretøy under utrykning kan passera. Maks høgde 3,9 meter

Venta avslutning på arbeidet er 15.10.2022


Fv 55 Herva bru (bru) i Luster, Vestland (Sognefjellet) - Fv 55 Herva i Luster, Vestland (Sognefjellet)

Vegarbeid. Lysregulering. Skal vara til 22.11.2022


Fv 55 Steig i Sogndal, Vestland - Fv 55 Årøy i Sogndal, Vestland, i retning mot Sogndal

Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 19:00 måndag, tysdag og onsdag frå 03.10.2022 til 05.10.2022. Manuell dirigering. Inntil 30 minuttar ventetid. Utrykningskøyretøy og rutegåande trafikk kan passera etter dialog med trafikkvakt på staden. Starttid: 03.10.2022 klokka 07:00, skal vara til 05.10.2022 kl. 19:00


Rv 5 Hove i Sogndal, Vestland, i retning mot Jølster

Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom 07:00 og 21:00 måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag frå 26.09.2022 til 30.12.2022. Lokal omkøyringsveg mot vest (Leikanger og Skei).


Fv 5613 Hausa i Sogndal, Vestland - Fv 5613 Hausagjelet i Sogndal, Vestland, i retning mot Sogndal

Vegarbeid, vegen er stengt. Startar 03.10.2022, varar fram til 23.12.2022


Rv 13 Bondeviki i Sogndal, Vestland - Rv 13 Fardal i Sogndal, Vestland

Vegarbeid. Stengt inntil 15 minuttar ved sprenging måndag til onsdag 07:00-19:00. Torsdag 07.00 - 16.00. Lysregulering heile døgnet. Skal vara til 31.12.2022


Fv 613 Breiskredatunnelen (tunnel) i Sogndal, Vestland - Fv 613 Breiskredatunnelen (tunnel) i Sogndal, Vestland

Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom klokka 20:00 og 00:00 måndag, tysdag, onsdag og torsdag frå 03.10.2022 til 07.10.2022, gyldig mellom klokka 01:00 og 06:00 tysdag, onsdag og torsdag frå 04.10.2022 til 07.10.2022.

Passering i tida 00:00-01:00.


Fv 5600 Eitreneset i Vik, Vestland - Fv 5600 Flåsteinen i Vik, Vestland

Vegarbeid, vegen er stengt, gyldig mellom klokka 08:00 og 20:30 måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag frå 28.09.2022 til 31.10.2022, gyldig mellom klokka 08:00 og 19:30 lørdag frå 01.10.2022 til 29.10.2022.

Opningsperiodar klokka 11:30-12:00, klokka 15:15-15:45, og gjennomkøyring klokka 18:00 og 20:00. Utrykningskøyretøy, under utrykning, og rutegående kjøretøy kan passera på signal.

Skal vara til 31.10.