Skademareritt for den eine, måltørke for den andre. Så kom dei enorme oppturane

Sigeren over Ranheim hadde ekstra verdi for to av Sogndal sine angriparar.