31 a desse var positive, melder helseføretaket på si heimeside måndag 27. desember.

Innlagde pasientar per dato med stadfesta covid-19-smitte er no tre.

To av dei på intensivavdelinga, ein av desse pasientane er i respirator.

Totalt er fire pasientar døde som følgje av covid-19.