Sjekk kva som svinga inn fjorden

«Asian Emperor» er namnet på lastebåten som no legg seg til i Sogn.