Sjå Anders (19) sitt draumetreff her: – Moro. Det viser at det bur mykje i guten

Eirik Bakke likar at Anders Nord (19) og dei andre unggutane på Sogndal tek vare på sjansen når dei får den.