Ung

Noah (16): - Me må skjerpa oss!

Noah Selch Thuestad (16) fryktar for framtida om folk ikkje sperrar opp augo. Klimakrisa er meir reell enn nokon gong, og Noah meiner alle burde gjera sitt beste for å hjelpa miljøet - og det byrjar me kunnskap.

Lokkar ung kompetanse til bygda

Ei mellomstor verksemd i Vik, eventyrleg lønsam og førstevalet når marknaden etterspør verkty som kan gjera talrekkjene om til visuelle storleikar, står høgt på ynskelista hjå unge med IT-kompetanse og sans for friluftsliv.

Nathalie fekk pris under sesongstarten

Nathalie Holen Årevik frå Vik er ein av 14 unge skiskyttarar som mottok pris frå Norges Skiskytterforbund, Mot og YX Norge under skiskyttarane sin sesongstart på Sjusjøen.

Melissa saknar fleire tilbod i heimbygda

Om Melissa Bernecka Neset (16) skal busetja seg i Sogn som vaksen er det viktig at bygda ho skal bu har gode og varierte tilbod til fritidsaktivitetar. Slik som det er no har Melissa mange interesser, men bygda har ikkje tilboda ho ønskjer.