Samferdsle

Meld for transport av farleg gods

Ein ukrainsk sjåfør i litauisk vogntog vart meld til politiet for transport av farlig gods utan å ha gyldig kompetansebevis for frakting av farlig gods.

Widerøe varslar kutt

Flypassasjeravgifta er i forslaget til statsbudsjett føreslegen auka til 200 kroner for flyreiser utanfor Europa, medan satsen på øvrige flyreiser vert redusert til 75 kroner.

Stengjer ferjekaiar

Ferjekaiane på Fodnes og Mannheller vil bli stengd på grunn av vedlikehaldsarbeid i nokre netter framover.

Opnar ikkje i dag

Fylkesveg 13 ved Mel blir ikkje opna i dag etter steinraset som gjekk der onsdag.