Samferdsle

- Vikjatunnelen må ha regionen i ryggen

- Heile Sogn må stilla seg aktivt bak kravet om å få Vikafjellstunnelen, seier Kåre Lerum, og ser fram til å sjå ein kraftfull regional manifestasjon under det viktige tiltaket.