Samferdsle

Oppgraderer to tunnelar

To mindre fylkesvegtunnelar i Sogn skal få ny og betre vatn- og frostsikring, Oppdraget er alt lyst ut.