Reiseliv

Inviterer til debatt om berekraftig turisme

Er det berekraftig turisme når me flyg inn 100.000 asiatar og set dei på ein buss til Flåm? Eller er det betre for miljøet at ein fiskar brukar 250.000 for eit par dagar i ei bortgøymd lakseelv?