Politikk

Avslag med tungt hjarta

Formannskapet i Lærdal avslo, nærast mot sin vilje, deler av søknaden om dispensasjon frå reguleringsplan for verneområdet i gamleøyri.

Flyktningar får gratis køyreopplæring i Lærdal

Formannskapet i Lærdal kommune har vedteke at flyktningar, busett gjennom avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, skal få dekka 75 prosent av utgifter til køyreopplæring til førarkort klasse B.

No er årets ord kåra

Årets ord 2018 vart teke i bruk om ein av årets mest omtalte politiske hendingar i Noreg.

Overfører aksjepost til kommunane

Sogn og Fjordane fylkeskommune har til hensikt å overføra inntil 80 prosent av fylkeskommunen sine aksjar i Sogn og Fjordane Holding AS til kommunane i Sogn og Fjordane.