Kultur

Desse er klare til Blest

Med spanande artistar frå Sogn, Nordfjord og Sunnfjord, eigen konsert for born, nasjonale artistar og prisutdeling håpar arrangørane å gjera Blest til ein musikkfest for alle.

På synfaring i Tinghuset 1939

Tinghuset i Leikanger er 80 år. Denne artikkelen, som her vert attgjeven i sin heilskap, stod på prent i avisa Sogn og Fjordane tysdag 24. oktober 1939: