Næringsliv

Lokkar ung kompetanse til bygda

Ei mellomstor verksemd i Vik, eventyrleg lønsam og førstevalet når marknaden etterspør verkty som kan gjera talrekkjene om til visuelle storleikar, står høgt på ynskelista hjå unge med IT-kompetanse og sans for friluftsliv.