Natur og miljø

Får avliva rømt oppdrettslaks

Opninga gjeld bifangst av rømt laks ved garnfiske etter marin fisk, og er retta mot fisk som nyleg rømde frå slakteriet ved Brekke.