Musikk

- Nei, det blei med den eine kassetten

«Dette er garantert ikkje det siste me høyrer frå Dødt & Messiazz». Dette skreiv Sogn Avis 23. januar 1993 etter at gruppa frå Vik gav ut sin første kassett.

Suksess med Ungarsk i Undredal

- Sjølv småskala møter mellom kulturar og menneske skapar respekt i ein tid når den politiske utviklinga går motsett veg.