Musikk

Desse er klare til Blest

Med spanande artistar frå Sogn, Nordfjord og Sunnfjord, eigen konsert for born, nasjonale artistar og prisutdeling håpar arrangørane å gjera Blest til ein musikkfest for alle.